Dascălii, elevii și părinții se raportează diferit față de acest subiect controversat. În timp ce cadrele didactice susțin că temele pentru acasă au doar efecte pozitive, copiii și părinții atrag atenția asupra duratei și aspectelor negative ale acestora. Prin urmare, să vedem care este rolul temelor în procesul de învățare și cum își pot găsi locul în peisajul educației moderne.

De ce sunt importante temele pentru acasă

Scopul principal al temelor pe care elevii trebuie să le realizeze în afara orelor de școală este de-a consolida cunoștințele dobândite în timpul orelor de curs.

Învățarea este un proces de asimilare de diverse informații, care produce o modificare sistematică a capacității de gândire, înțelegere și acțiune.

Prin instruire și studiu individual se urmărește îmbogățirea informației și cultivarea interesului pentru anumite ramuri ale științei, dezvoltare orizontului cultural-științific, îmbunătățirea aptitudinilor și talentelor.

Oportunitățile elevilor de a învăța sunt creșterea perioadei de timp în care studiază și extinderea cantității de conținut, iar temele pentru acasă favorizează ambele obiective.

De asemenea, modul în care copiii își îndeplinesc sarcinile reprezintă un indicator pentru profesori și părinți. Prin intermediul temelor de acasă pot fi observate contribuțiile spontane ale elevilor și modul în care aceștia procesează și asimilează cunoștințele dobândite în clasă sau în afara școlii.

Mai exact, școlarii au oportunitatea de a-și dezvolta și evidenția capacități pe care altfel nu au cum să le manifeste. În plus, temele contribuie și la consolidarea parteneriatului școală-familie și școală-comunitate prin respectarea principiului de șanse egale.

Ce efecte pozitive au temele pentru acasă

Pentru a avea performanțe școlare, copiii au nevoie de rechizite adecvate și de un material informativ adecvat vârstei lor.

Cercetătorul în educație John Hattie a descoperit că temele au impact minor sau inexistent asupra procesului de învățare pentru elevii din clasele primare. În schimb, acestea sunt importante în cazul claselor de gimnaziu deoarece le consolidează școlarilor cunoștințele și aptitudinile cheie deprinse la orele de curs.

Temele pentru acasă formează obiceiul de a studia independent, oferă timp suplimentar pentru aprofundarea materiei, stimulează inițiativa și independența copiilor.

Un set de cerințe în afara orelor de curs conduce la consolidarea imaginii de sine a elevului și la creșterea încrederii în modul său de a raționa. Exersarea capacităților creierului sporește nivelul de inteligență al copiilor și le dezvoltă spiritul de inițiativă ori capacitatea de decizie.

Care sunt aspectele negative referitoare la lucrul individual

Este binecunoscut faptul că elevii și părinții consideră adesea temele pentru acasă prea multe și prea obositoare. Acestea consumă cea mai mare parte din timpul liber al elevilor, lucru ce conduce la stres, neliniște și îngrijorare.

Cu cât complexitatea temelor este mai mare cu atât sunt mai dificil de rezolvat, fapt ce crește nivelul de stres în rândul elevilor. În situația în care nu înțeleg cerințele problemei sau nu au urmărit ori nu au reținut informațiile date la școală, copiilor le este dificil să rezolve temele pentru acasă.

Cum pot fi integrate temele în educația modernă

Cercetătorul în educație John Hattie susține că cel mai bun lucru pe care-l poate face un profesor este să creeze temele pentru acasă într-o formă care să fixeze ceea ce elevii au învățat deja.

În acest fel, dascălii ar trebui să stabilească doar sarcini relevante, adaptate cunoștințelor predate la orele de curs, să se asigure că elevii pot lucra individual și că au competențele necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile față de școală. Mai mult, temele trebuie verificate împreună cu școlarii, nu doar corectate de către profesori, pentru a fi recapitulate conceptele cheie.

În general, cu o abordare corectă, temele pentru acasă nu ar trebui transformate într-un motiv de conflict. Informațiile din memoria de lucru trebuie să se fixeze în cea de lungă durată pentru a contribui la procesul de învățare. Temele au un impact pozitiv asupra copiilor, însă este necesar să fie elaborate în mod corespunzător și adaptate capacităților elevilor.